آموزش وردپرس
خانه / سوالات تشریحی

سوالات تشریحی

ازمون های ورودی(اغازین) از دروس پایه دوم ابتدایی فرمت pdf

نمونه-سوالات-آزمون-ورودی-300x200

ازمون ورودی بنویسیم دوم ابتدایی 2 صفحه     آزﻣﻮن آﻏﺎزﯾﻦ رﯾﺎﺿﯽ ﭘﺎﯾﻪ ي دوم اﺑﺘﺪاﯾﯽ 2صفحه     آزﻣـــﻮن آﻏﺎزﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺎﯾﻪ ي دوم اﺑﺘﺪاﯾﯽ 2صفحه     آزﻣﻮن ورودي رﯾﺎﺿﯽ دوم دﺑﺴﺘﺎن نمونه دوم 2صفحه  

ادامه نوشته »