آموزش وردپرس
خانه / طرح درس ها / اول ابتدایی

اول ابتدایی

چند نمونه طرح درس دروس ابتدایی

xi8q_tarh-310x165-1

چند نمونه طرح درس دروس ابتدایی   1- طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی (درس اعداد چهار رقمی)   2-طرح درس روزانه علوم اول ابتدایی( درس جانوران)   3-طرح درس روزانه علوم (موضوع :درس دوازدهم :جنگل برای کیست؟)   4-طرح درس روزانه علوم ششم ابتدایی(درس طراحی کنیم وبسازیم)   5-طرح …

ادامه نوشته »

چند نمونه طرح درس کلاس چندپایه (سناریو)

343

چند نمونه طرح درس کلاس چندپایه (سناریو) طرح درس ها به صورت کامل و بسیار مفید هستند. این طرح درس فقط نمونه هستند و از یک کتاب عکس گرفته شده اند.یعنی فایل به صورت عکس هستند.   چهار چوب تهیه ی طرح درس کلاس چند پایه(به صورت سناریو)     …

ادامه نوشته »

طرح درس روزانه کلاس چندپایه(به روش تلفیقی)(درس: مبحث زمان)(سناریو)

IMG-20150923-WA0009

طرح درس روزانه کلاس چندپایه(به روش تلفیقی)(درس: مبحث زمان)(سناریو) این طرح درس فقط نمونه هستند و از یک کتاب عکس گرفته شده اند.یعنی فایل به صورت عکس هستند. این طرح درس 10 صفحه است. طرح درس ریاضی درس: مبحث زمان پایه های اول تا ششم ابتدایی به صورت سناریو   …

ادامه نوشته »

طرح درس روزانه کلاس چندپایه(به روش تلفیقی)(درس: مبحث پول)(سناریو)

طرح_درس

طرح درس روزانه کلاس چندپایه(به روش تلفیقی)(درس: مبحث پول)(سناریو) این طرح درس فقط نمونه هستند و از یک کتاب عکس گرفته شده اند.یعنی فایل به صورت عکس هستند. این طرح درس 7 صفحه است. طرح درس ریاضی درس : مبحث پول پایه های اول تا ششم ابتدایی به صورت سناریو …

ادامه نوشته »

طرح درس روزانه کلاس چندپایه(به روش تلفیقی)(درس: گیاهان)(سناریو)

lessonPlan

طرح درس روزانه کلاس چندپایه(به روش تلفیقی)(درس: گیاهان)(سناریو) این طرح درس فقط نمونه هستند و از یک کتاب عکس گرفته شده اند.یعنی فایل به صورت عکس هستند. این طرح درس 10 صفحه است. طرح درس علوم درس : گیاهان پایه های اول تا ششم ابتدایی به صورت سناریو    

ادامه نوشته »

طرح درس روزانه کلاس چندپایه(به روش تلفیقی)(درس: نور)(سناریو)

tarhedars

طرح درس روزانه کلاس چندپایه(به روش تلفیقی)(درس: نور)(سناریو) این طرح درس فقط نمونه هستند و از یک کتاب عکس گرفته شده اند.یعنی فایل به صورت عکس هستند. این طرح درس 8 صفحه است. آموزش درس علوم درس : نور پایه های اول تا ششم ابتدایی به صورت سناریو    

ادامه نوشته »