آموزش وردپرس
خانه / تحلیل محتوا / آموزش تحلیل محتوای کتب درسی به روش فلش (شاخص تعیین سطح خوانایی فلش)

آموزش تحلیل محتوای کتب درسی به روش فلش (شاخص تعیین سطح خوانایی فلش)

آموزش تحلیل محتوای کتب درسی به روش فلش (شاخص تعیین سطح خوانایی فلش)

این شاخص در سال 1948 به منظور تعیین سطح سادگی یا دشواری و ضریب سادگی مطالب درسی توسط رادلف اف فلش ارائه گردید این فرمول، بر اساس دو عامل زبانی، یعنی طول متوسط جمله و تعداد هجاها طراحی شده است. فرایند و مراحل ارزیابی و تعیین سطح خوانایی یعنی درجة سادگی مطالب درسی، به ترتیب زیر می‌باشد:

1. انتخاب سه نمونة یک صد کلمه‌ای از بخش‌های ابتدایی، وسطی و انتهایی کتاب درسی به صورت تصادفی

2. تعیین طول کلمات از طریق شمارش تعداد سیلاب‌ها در کلمه‌های انتخاب شده

3. شمارش تعداد جملات موجود در یک صد کلمة اول، دوم و سوم

4. تعیین طول متوسط جملات از طریق تقسیم تعداد کلمات به تعداد جملات کامل هر متن یک صد کلمه‌ای

5. محاسبه میانگین طول کلمات و میانگین طول متوسط جملات سه متن یک صد کلمه‌ای

6. ضرب میانگین طول کلمات ( تعداد هجاها) در عدد ثابت 0.648

7. کسر کردن حاصل ضرب بند 6 از عدد ثابت 206.538

8. ضرب کردن متوسط طول جملات در عدد 1.510

9. کم کردن حاصل ضرب از باقی مانده محاسبات بند 7

10. عدد به دست آمده را در جدول شمارة 1 قرار داده و درجه سادگی یا دشواری کتاب را تعیین می‌کنیم.28 البته، بر اساس جدول می‌توان تحلیل‌های مختلفی به صورت جداگانه برای هر متن از کتاب انجام داد. در زیر جدول شمارة یک( دشواری/ سادگی فلش) را ملاحظه می‌کنید.

 

درباره ی شیرزاد محمدپور

با سلام این جانب شیرزاد محمدپور ، دارای کارشناسی رشته ی علوم تربیتی و کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی و مقیم تبریز هستم. من و همکارانم با همکاری یکدیگر در اداره و مدیریت این وب سایت تلاش خود را میکنیم. امیدوارم رضایتمند باشید.

همچنین ببینید

abc

نمونه های بازخوردهای توصیفی در مورد جنبه های مثبت و منفی کار دانش آموز

نمونه های بازخوردهای توصیفی در مورد جنبه های مثبت و منفی کار دانش آموز   …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.